1.- INTRODUCCIÓ

Aquesta Política de Privadesa s'aplica al web de CEDIS JOGUINES S.L. (cedisjoguines.com), així com als productes i serveis que puguis contractar (anomenats col·lectivament “Serveis”). A aquest efecte, i en les condicions que es recullen a la Política de Privadesa, CEDIS JOGUINES S.L. només podrà comunicar les teves dades personals a aquelles empreses de confiança, quan així sigui necessari per a la prestació dels serveis externs a CEDIS JOGUINES S.L.. Aquesta Política de Privadesa podrà ser modificada però t'ho comunicarem a través de la pàgina web o per altres mitjans perquè coneguis les modificacions i continuar utilitzant els nostres “Serveis”. El fet de continuar gaudint dels nostres “Serveis” després d'haver-te comunicat els canvis, suposarà que hi estàs d'acord, llevat que sigui necessari el teu consentiment exprés.

2. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS?

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) us informem que el responsable del tractament de les dades personals que ens faciliteu és CEDIS JOGUINES S.L. amb domicili situat a P.I. «El cami dels Frares», calle C parcela 20 Nº2, 25191 Lleida (Lleida).

3.- AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES TEVES DADES?

A CEDIS JOGUINES S.L. podem tractar les teves dades personals per a les finalitats següents:

1.- Contacte
Gestionar les teves dades personals quan contactes amb CEDIS JOGUINES S.L. a través del formulari de contacte de la nostra web cedisjoguines.com.o bé quan ens els fas arribar per a l'alta com a client. Així mateix, les teves dades seran tractades per tal de gestionar tant les consultes que ens facis arribar a través dels canals habilitats a aquest efecte a la nostra pàgina web com per poder contactar amb tu per a qualsevol assumpte derivat de la nostra relació comercial.
2.- Telèfon i correu electrònic
Gestionar la teva consulta quan et comuniquis amb nosaltres, ja sigui per una consulta o per qualsevol altra sol·licitud que ens enviïs, via telefònica, e-mail o per altres mitjans telemàtics.
3.- Registre Àrea Client
Gestionar el teu registre com a Client, així com altres dades addicionals que puguin generar-se amb la finalitat de gestionar les peticions que registris a través de l'Àrea de Clients de la web o de qualsevol altra manera derivada de la teva relació amb nosaltres.
4.- Contractació de productes i serveis
Gestionar la contractació de productes i serveis, així com dades posteriors que es poguessin derivar de la relació amb CEDIS JOGUINES S.L.. En el procediment de contractació es podran demanar, entre d'altres, dades relatives al compte bancari, les quals seran comunicades a l'entitat que gestioni el cobrament. Aquesta sol·licitud es farà amb la finalitat principal de gestió de pagament de la prestació de serveis necessària per a la contractació del producte o servei.
5.- Publicitat de productes i serveis propis
CEDIS JOGUINES S.L. podrà fer-te arribar, tant mitjançant correu postal, correu electrònic, SMS, whatsapp i qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica, publicitat tant de caràcter general com adaptada a les teves característiques, relacionada amb els nostres propis serveis.
6.- Conservació de dades
Sempre que ho hagis autoritzat, CEDIS JOGUINES S.L. guardarà les teves dades un cop acabada la relació contractual durant el temps estrictament necessari i que es consideri oportú per si es reactiva la relació comercial.
7.- Altres canals
Podrem posar-nos també en contacte amb tu i recollir les teves dades mitjançant altres canals com ara telèfon, correu electrònic, apps amb titularitat de CEDIS JOGUINES S.L. o per mitjà de les xarxes socials, en aquest cas t'informarem sobre les finalitats per a les quals tractarem les teves dades, i sol·licitarem el teu consentiment a cadascun dels canals.

4.- QUINES DADES TRACTEM I DE QUINA FONT S'OBTENEN?

Les dades tractades provenen de:

  • Dades facilitades per tu, a través de l'emplenament de formularis a aquest efecte habilitats a la web oa través de l'enviament dels mateixos per email.
  • Dades derivades de la prestació del servei. Dins aquesta categoria s'inclouen les dades de navegació a través de la pàgina web pública o de l'accés a l'Àrea de Clients que ens proporciones de forma indirecta i que deriven de la pròpia prestació i manteniment d'aquesta activitat.

En funció del servei, les dades tractades abasten la següent tipologia:

  • Dades identificatives (p.ex., nom, cognoms, document d'identitat, adreça postal, correu electrònic, número de telèfon, etc)
  • Dades econòmiques i operatives relacionades amb la nostra relació contractual per a la prestació de serveis.
  • Dades de transaccions de béns i serveis (p. ex. pagaments dels serveis realitzats).
  • Dades d'informació comercial (p.ex. interessos en productes o serveis).

5.- QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ LEGAL PER AL TRACTAMENT DE LES DADES?

El tractament de les teves dades relatives a “Contacte”, “Chat” i “Registre a l'Àrea de Clients” i altres canals de comunicació a la teva disposició, estan basats en el manteniment de la teva sol·licitud i, si escau, per a la prestació dels serveis contractats. De la mateixa manera, la base legal per al tractament de les teves dades derivades de la contractació és l'execució del contracte de prestació de serveis o productes de CEDIS JOGUINES S.L. (segons els termes i condicions derivats de la sol·licitud de relació comercial). L'enviament de publicitat de productes propis, podrà estar basat en l'interès legítim de CEDIS JOGUINES S.L. quan et dónes d'alta com a client o contractis un servei. A la resta de supòsits, els tractaments de les teves dades estaran basats en els consentiments que ens hagis donat i que conservarem mentre no ens sol·liciti la supressió o oposició al tractament de les teves dades personals.

6.- A QUI ES COMUNIQUEN LES TEVES DADES?

Les dades no seran proporcionades a tercers llevat que sigui necessari per atendre la sol·licitud, petició per part seva o justificació legal, i una vegada utilitzats podran ser conservades durant el termini general establert per a la prescripció de les accions personals a la legislació civil. Quan així vingui exigit per llei, CEDIS JOGUINES S.L. podrà comunicar les teves dades als cossos i les forces de seguretat competents. De la mateixa manera, les teves dades seran comunicades a les entitats encarregades de la gestió del cobrament.

7.- DURANT QUANT TEMPS CONSERVAREM LES TEVES DADES?

Les dades personals seran conservades el temps necessari per a la prestació del servei o fins que retiris el teu consentiment. Un cop finalitzada la relació contractual, les dades seran mantingudes un màxim de 2 anys com a mètode de seguretat i com a previsió d'un possible reinici de la relació comercial. Posteriorment, les dades seran suprimides d'acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades, cosa que implica el seu bloqueig, estant disponibles tan sols a sol·licitud de jutges i tribunals, el ministeri fiscal o les administracions públiques competents durant el termini de prescripció de les accions. que poguessin derivar i, transcorregut aquest, procedirem a la seva completa eliminació.

8.- QUINS SÓN ELS TEUS DRETS?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si a CEDIS JOGUINES S.L. estem tractant dades personals que et concerneixen, o no. De la mateixa manera, tal com queda previst al Reglament General de Protecció de Dades, tens els següents drets:

Accedir a les teves dades
Tens dret a accedir i conèixer quines dades personals estem tractant que et concerneixen
Sol·licitar la rectificació o supressió de les teves dades
En determinades circumstàncies, tens dret a rectificar aquelles dades personals que consideris inexactes i que et concerneixin, i que siguin objecte de tractament per part de CEDIS JOGUINES S.L. o fins i tot, a sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no fossin necessàries per als fins que van ser recollits.
Sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades
En determinades circumstàncies, tindràs dret a sol·licitar-nos la limitació del tractament de les teves dades, cas en què t'informem que únicament les conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions tal com queda previst al Reglament General de Protecció de Dades
A la portabilitat de les teves dades
En determinades circumstàncies, tindràs dret a rebre les dades personals que t'incumbeixin, i que ens hagis facilitat, en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica, ia transmetre'ls a un altre responsable del tractament.
Oposar-se al tractament de les dades
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, tindràs dret a oposar-te al tractament de les teves dades, cas en què deixaríem de tractar-les llevat que, per motius legítims i de necessitat imperiosa per al desenvolupament de l'activitat sigui impossible.

Així mateix, tens dret, en qualsevol moment, a oposar-te a l'enviament de publicitat per mitjans electrònics tant pròpia com de tercers, i retirar qualsevol dels teus consentiments, sense que això afecti el tractament previ basat en aquest consentiment. Podràs exercir els drets anteriorment descrits, mitjançant sol·licitud escrita adreçada a CEDIS JOGUINES S.L., al domicili postal Pol. Ind. «El cami dels Frares», carrer C parcel·la 20 Nº2, 25191 Lleida (Lleida) o bé remetent un correu electrònic a cedis@cedisjoguines.com indicant en ambdós casos “Política de Privadesa”. Finalment, indicar-te que pots presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagis obtingut satisfacció a l'exercici dels teus drets. Pots posar-te en contacte a través de la seva pàgina web: www.aepd.es .